JAPEЗАВОД

 производствени стандартиДОБРИ ПРАКТИКИ

Прилагаме системата HACCP и добрите производствени и хигиенни практики, за да отговорим на всички строги европейски стандарти за качество и изисквания за производство на храни.

Japan Agri Products Europe оперира акредитирана по HACCP фабрика, разположена в България, ЕС, с чисти помещения и складове с контролирана температура, където всички производствени процеси се извършват при високи хигиенни стандарти. В сътрудничество с японските технолози, както и с добре обучен и опитен български персонал, JAPE може да предостави на клиентите си продукти и суровини, получени по различни технологии и схеми на обработка.
Фабриката е оборудвана с модерни технологии от последно поколение, разработени и произведени от японски и италиански компании - всички те са водещи производители на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост.

АНГАЖИРАНИ С КАЧЕСТВО

Ние сме постоянно ангажирани с качеството, което е интегрирано в ежедневната работа на всички служители. Удовлетворяването на очакванията и изискванията на нашите клиенти по отношение на безопасността на храните е нашата постоянна мотивация за оптимална организация и управление на нашите бизнес процеси. За да отговорим на очакванията на нашите клиенти по отношение на качеството, ние полагаме следните усилия:

  • Нашият производствен обект се одитира периодично в съответствие с управлението на качеството (съществуващ метод HACCP) чрез акредитиран сертифициращ партньор.
  • Гарантираме, че само материали, отговарящи на всички изисквания за качество и спецификации, влизат в нашето съоръжение за обработка.
  • В съответствие с определените критерии контролът на работните и готовите продукти се извършва във външни акредитирани лаборатории въз основа на задължителни процедури.
  • Пълната проследимост от закупените суровини до готовите продукти (и в двете посоки), както и до опаковъчните материали и документираните производствени процеси е гарантирана.

РАБОТНА ЕТИКАВИДEО ОТ ЗАВОДА НА JAPE